свободни места

17.10.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 5;
Трета група – 0;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 18.10.2022 г. до 21.10.2022 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.Клaсирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 24.10.2022 г.

Срок за записване – от 25.10.2022 г. до 28.10.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.