бюджет

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г.

Бюджет-2018

Изпълнение на бюджета за 2017 г.

Отчет- 2017

 Отчет- 30.09.2017 за третото тримесечие.

Отчет-30.06.2017 за второ тримесечие.

Бюджет-2017

Отчет-31.03.2017 за първо тримесечие.

Отчет за изпълнението на бюджета – 2016 г.