Документи

Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги:

Индикативен списък на услуги

Инфо 136 – детска градина

Инфо 138 – приемане и преместване

Инфо 141 – диплома

Инфо 143 – валидиране

Инфо 147 – служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1

Инфо 148 – издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2

Инфо 149 – проверка способности

Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 153 – дубликати

Инфо 154 – удостоверение за професионално обучение и СПК

Инфо 155 – удостоверение и свидетелство за валидиране на професионална квалификация

Инфо 156 – европейско приложение към диплома за СО

Инфо 156 – европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация