Превенция на агресията

ВАЖНО!

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

116 111

  • ТУК МОЖЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛИ ЗА ДЕЦА В РИСК; 
  • ТУК МОЖЕ ДА ИНФОРМИРАТЕ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ – ДАЗД, СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, МВР – АКО ДЕТЕ СЕ НУЖДАЕ ОТ ЗАКРИЛА; 
  • ТУК МОЖЕ ДА БЪДЕТЕ КОНСУЛТИРАНИ И ИНФОРМИРАНИ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА;

* Списък на лицензирани доставчици на социални услуги
* Добри практики за работа с деца и техните семейства – за запознаване на педагогическите специалисти в детските градини и училищата