Свободни места

08.07.2024 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи за учебната 2024/2025 година:

Яслена група – 2;
Първа група – 2;
Втора група – 1;
Трета група – 0;
Четвърта група – 2.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 08.07.2024 г. до 12.07.2024 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 15.07.2024 г.

Срок за записване – от 16.07.2024 г. до 19.07.2024 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

13.05.2024 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 0;
Трета група – 2;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 14.05.2024 г. до 17.05.2024 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 20.05.2024 г.

Срок за записване – от 21.05.2024 г. до 23.05.2024 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

29.04.2024 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 0;
Трета група – 2;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 30.04.2024 г. до 08.05.2024 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 09.05.2024 г.

Срок за записване – от 10.05.2024 г. до 15.05.2024 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

15.04.2024 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 0;
Трета група – 2;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 16.04.2024 г. до 19.04.2024 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 22.04.2024 г.

Срок за записване – от 23.04.2024 г. до 26.04.2024 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

01.04.2024 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 0;
Трета група – 2;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 02.04.2024 г. до 05.04.2024 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 08.04.2024 г.

Срок за записване – от 09.04.2024 г. до 12.04.2024 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

18.03.2024 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 0;
Трета група – 2;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 19.03.2024 г. до 22.03.2024 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 25.03.2024 г.

Срок за записване – от 26.03.2024 г. до 29.03.2024 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

05.03.2024 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 0;
Трета група – 1;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 05.03.2024 г. до 08.03.2024 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 11.03.2024 г.

Срок за записване – от 12.03.2024 г. до 15.03.2024 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

19.02.2024 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 1;
Трета група – 1;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 20.02.2024 г. до 23.02.2024 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 26.02.2024 г.

Срок за записване – от 27.02.2024 г. до 01.03.2024 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

04.12.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 1;
Трета група – 0;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 05.12.2023 г. до 08.12.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 11.12.2023 г.

Срок за записване – от 12.12.2023 г. до 15.12.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

20.11.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 1;
Трета група – 1;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 21.11.2023 г. до 24.11.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 27.11.2023 г.

Срок за записване – от 28.11.2023 г. до 01.12.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

06.11.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 1;
Трета група – 1;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 07.11.2023 г. до 10.11.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 13.11.2023 г.

Срок за записване – от 14.11.2023 г. до 17.11.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

23.10.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 1;
Втора група – 1;
Трета група – 1;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 24.10.2023 г. до 27.10.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 30.10.2023 г.

Срок за записване – от 31.10.2023 г. до 03.11.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

09.10.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 2;
Трета група – 2;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 10.10.2023 г. до 13.10.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 16.10.2023 г.

Срок за записване – от 17.10.2023 г. до 20.10.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

25.09.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 2;
Трета група – 2;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 26.09.2023 г. до 29.09.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 02.10.2023 г.

Срок за записване – от 03.10.2023 г. до 06.10.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

11.09.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 2;
Първа група – 1;
Втора група – 2;
Трета група – 0;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 12.09.2023 г. до 15.09.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 18.09.2023 г.

Срок за записване – от 19.09.2023 г. до 21.09.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

28.08.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 2;
Първа група – 0;
Втора група – 0;
Трета група – 0;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 29.08.2023 г. до 01.09.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 04.09.2023 г.

Срок за записване – от 05.09.2023 г. до 08.09.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

17.07.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Първа група – 1;
Втора група – 0;
Трета група – 0;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 18.07.2023 г. до 21.07.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 24.07.2023 г.

Срок за записване – от 25.07.2023 г. до 28.07.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

Линк към сайта на Община Варна – електронен регистър за прием в детските градини