свободни места

20.03.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 2;
Трета група – 0;
Четвърта група – 2.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 21.03.2023 г. до 24.03.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 27.03.2023 г.

Срок за записване – от 28.03.2023 г. до 31.03.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

06.03.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 1;
Първа група – 0;
Втора група – 2;
Трета група – 1;
Четвърта група – 2.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 07.03.2023 г. до 10.03.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 13.03.2023 г.

Срок за записване – от 14.03.2023 г. до 17.03.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

20.02.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 1;
Първа група – 0;
Втора група – 3;
Трета група – 0;
Четвърта група – 3.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 21.02.2023 г. до 24.02.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 27.02.2023 г.

Срок за записване – от 28.02.2023 г. до 02.03.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

06.02.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 5;
Трета група – 0;
Четвърта група – 3.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 07.02.2023 г. до 10.02.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 13.02.2023 г.

Срок за записване – от 14.02.2023 г. до 17.02.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

23.01.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 5;
Трета група – 0;
Четвърта група – 3.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 24.01.2023 г. до 27.01.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 30.01.2023 г.

Срок за записване – от 31.01.2023 г. до 03.02.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

09.01.2023 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 5;
Трета група – 0;
Четвърта група – 3.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 10.01.2023 г. до 13.01.2023 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 16.01.2023 г.

Срок за записване – от 17.01.2023 г. до 20.01.2023 г. от 8:00 до 16:00 ч.

12.12.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 2;
Първа група – 1;
Втора група – 5;
Трета група – 0;
Четвърта група – 2.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 13.12.2022 г. до 16.12.2022 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 19.12.2022 г.

Срок за записване – от 20.12.2022 г. до 23.12.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

17.10.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 5;
Трета група – 0;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 18.10.2022 г. до 21.10.2022 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 24.10.2022 г.

Срок за записване – от 25.10.2022 г. до 28.10.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.


03.10.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 5;
Трета група – 0;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 04.10.2022 г. до 07.10.2022 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Клaсирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 10.10.2022 г.

Срок за записване – от 11.10.2022 г. до 14.10.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.

19.09.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 1;
Първа група – 0;
Втора група – 5;
Трета група – 0;
Четвърта група – 2.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 19.09.2022 г. до 23.09.2022 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 26.09.2022 г.

Срок за записване – от 27.09.2022 г. до 30.09.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.

08.08.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

 • Яслена група – 2;
 • Първа група – 0;
 • Втора група – 1;
 • Трета група – 1;
 • Четвърта група – 1.

  Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 08.08.2022 г. до 12.08.2022 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

  Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 16.08.2022 г.

  Срок за записване – от 16.08.2022 г. до 19.08.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.

  . . .

21.03.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 1;

Първа група – 1;

Втора група – 1;

Трета група – 1;

Четвърта група – 1.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 21.03.2022 г. до 25.03.2022 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 28.03.2022 г.

Срок за записване – от 28.03.2022 г. до 30.03.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

07.03.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 1;

Първа група – 1;

Втора група – 0;

Трета група – 1;

Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 07.03.2022 г. до 11.03.2022г. / от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 14.03.2022 г.

Срок за записване – от 14.03.2022 г. до 16.03.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

24.01.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 2;

Първа група – 0;

Втора група – 1;

Трета група – 4;

Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 24.01.2022 г. до 28.01.2022г. / от 8:00 до 16:00 ч./.

Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 31.01.2022 г.

Срок за записване – от 31.01.2022 г. до 02.02.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.

. . .

18.10.2021 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

 • Яслена група – 2;
 • Първа група – 3;
 • Втора група – 2;
 • Трета група – 2;
 • Четвърта група – 0.
 • Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 18.10.2021 г. до 22.10.2021 г. / от 8:00 до 16:00 ч./.

  Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 25.10.2021 г.

  Срок за записване – от 25.10.2021 г. до 27.10.2021 г. от 8:00 до 16:00 ч.

  . . .

  13.09.2021 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

  • Яслена група – 2;
  • Първа група – 3;
  • Втора група – 2;
  • Трета група – 2;
  • Четвърта група – 0.

  Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 13.09.2021 г. до 17.09.2021 г. / от 8:00 до 16:00 ч./.

  Класирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 20.09.2021 г.

  Срок за записване – от 20.09.2021 г. до 23.09.2021 г. от 8:00 до 16:00 ч.

  . . .

  Уважаеми родители !

  ДГ № 48 „РАН БОСИЛЕК“ обявява свободни места, както следва:

  • яслена група – 5 места;
  • първа група – 5 места;
  • трета група – 1 място.

  Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 19.07.21 г. до 23.07.21 г. / 8:00ч. до 16:00ч./

  Децата ще  се класират по входящ номер на заявлението.

  Класирането на приетите деца ще се обяви на 26.07.2021 г. сутринта.

  Записването на приетите деца ще бъде от 26.07.2021 г. до 28.07.2021 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч.     

  08.09.2020 г.

  ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места за прием през учебната 2020/2021 година:

  • Яслена група – 3;
  • Втора група – 2.

  . . .

  31.08.2020 г.

  ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места за прием през учебната 2020/2021 година:

  • Яслена група – 1;
  • Втора група – 2;
  • Подготвителна група-5 годишни – 1;
  • Подготвителна група-6 годишни – 1.

  . . .

  24.08.2020 г.

  ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места за прием през учебната 2020/2021 година:

  • Яслена група – 2;
  • Втора група – 3;
  • Подготвителна група-5 годишни – 1.

  . . .

  17.08.2020 г.

  ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места за прием през учебната 2020/2021 година:

  • Яслена група – 2;
  • Втора група – 3;
  • Подготвителна група-5 годишни – 1.

  Приемането на заявления започва от 8:00 часа в детската градина.

  . . .

  10.08.2020 г.

  ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места за прием през учебната 2020/2021 година:

  • Яслена група – 2;
  • Втора група – 3;
  • Подготвителна група-5 годишни – 1.

  Приемането на заявления започва от 8:00 часа в детската градина.

  . . .

  03.08.2020 год.

  ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места за прием през учебната 2020/2021 година:

  • Яслена група – 2;
  • Първа група – 1;
  • Втора група – 4;
  • Подготвителна група-5 годишни – 1.

  Регистрирането на заявления се осъществява на място в детската градина от родителите. Децата се класират по входящ номер. Заявления се приемат от понеделник до четвъртък. Петък 07.08.2020г. приетите деца се оповестяват и записват до 16,30 ч.

  . . .

  Линк към сайта на Община Варна – електронен регистър за прием в детските градини