Хранене на децата

Храненето на децата в ДГ №48 ”Ран Босилек” се извършва съгласно Наредба №6 за здравословно хранене на деца от 3-7 год.

В детската градина се използват храни, които отговарят на изискванията за качество и безопасност, съгласно Закона за храните. Те се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност.

Здравословното хранене на децата се постига чрез :

  • Прием на пълноценна и разнообразна храна.
  • Достатъчен прием на плодове и зеленчуци.
  • Ограничаване приема на мазнини, захар и сол.
  • Прием на достатъчно течности.