допълнителни дейности

  • Английски език
  • Български народни танци
  • Съвременни танци
  • Изобразително и приложно изкуство