Екип

24.08.2023 г.

ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява едно свободно място за длъжността „Учител в детска градина“ и едно свободно място за длъжността „Помощник-възпитател“. Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление до директора;
  • Диплом за завършено образование;
  • Професионална автобиография /CV/;
  • Документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж – трудова книжка и декларация-опис на трудовия стаж;
  • Документи, удостоверяващи по-висока лична квалификация и други по преценка на кандидата;
  • Декларация, че лицето не е лишавано от правото да упражнява професията си.

Документите се подават на електронната поща на ДГ№48 „Ран Босилек“ – dg48@abv.bg