Представяне

Детска градина №48 „Ран Босилек“ участва в европейски схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“. Доставчик на продукти по двете училищни схеми за учебната 2023/2024 година в ДГ №48 „Ран Босилек“ е фирма „ЕКОХРАНИ“ ЕООД.