Обществен съвет

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че на 31.01.2020 г., в 17:30 ч. в методичен кабинет на ДГ №48 „Ран Босилек“

ще се проведе заседание на общественя съвет с дневен ред:

  1. Избор на основни членове на Обществения съвет към ДГ №48 „Ран Босилек“.
  2. Избор на председател на Обществения съвет към ДГ №48 „Ран Босилек“.
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет към ДГ №48 „Ран Босилек“.

Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете на сайта на ДГ.

С уважение,

Митка Николова

Директор на ДГ „Ран Босилек“