Уважаеми родители !

ДГ № 48 „РАН БОСИЛЕК“ обявява : свободни места, както следва:

  • яслена група – 5 места;
  • първа група – 5 места;
  • трета група – 1 място

Приема на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 19.07.21г. до 23.07.21г. / 8:00ч. до 16:00ч./

Децата ще  се класират по входящ номер на заявлението.

Класирането на приетите деца ще се обяви на 26.07.2021 г. сутринта.

Записването на приетите деца ще бъде от 26.07.2021 г. до 28.07.2021 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч.