Архив

Документи за учебната 2022/2023 година

Документи извънредни мерки

Отчет за изпълнението на бюджет към 31.03.2020 г.

Отчет  за изпълнението на бюджета към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2019 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2019 г.

Бюджет 2019 г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.09.2018 г.

Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2018 г.

Бюджет-2018

Изпълнение на бюджета за 2017 г.

Отчет- 2017

 Отчет- 30.09.2017 за третото тримесечие.

Отчет-30.06.2017 за второ тримесечие.

Бюджет-2017

Отчет-31.03.2017 за първо тримесечие.

Отчет за изпълнението на бюджета – 2016 г.

Документи за учебната 2021/2022 година