свободни места

17.10.2022 г. – ДГ №48 „Ран Босилек“ обявява следните свободни места по възрастови групи:

Яслена група – 0;
Първа група – 0;
Втора група – 5;
Трета група – 0;
Четвърта група – 0.

Приемът на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 18.10.2022 г. до 21.10.2022 г. /от 8:00 до 16:00 ч./.Клaсирането ще се осъществява по входящ номер на заявлението и ще бъде обявено на 24.10.2022 г.

Срок за записване – от 25.10.2022 г. до 28.10.2022 г. от 8:00 до 16:00 ч.

Уважаеми родители !

ДГ № 48 „РАН БОСИЛЕК“ обявява : свободни места, както следва:

  • яслена група – 5 места;
  • първа група – 5 места;
  • трета група – 1 място

Приема на заявления ще се осъществява на място в детската градина от 19.07.21г. до 23.07.21г. / 8:00ч. до 16:00ч./

Децата ще  се класират по входящ номер на заявлението.

Класирането на приетите деца ще се обяви на 26.07.2021 г. сутринта.

Записването на приетите деца ще бъде от 26.07.2021 г. до 28.07.2021 г. от 08:00 ч. до 16:00 ч.